Arazi Sahipleri Taşıma Ruhsatı

Arazi Sahipleri Taşıma Ruhsatı,

1. İstanbul harici illerde valiliklere dilekçe, İstanbulda kaymakamlıklara dilekçe

2. Silah ruhsatı için (6) adet vesikalık fotoğraf, (en son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak)

3. Silah ruhsatı müracat formu,

4. Büyük toprak sahipleri Silah taşıma ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurul raporu,

5. Arazi-toprak sahibi silah ruhsatı için, Sabıka Kaydı, eğer yaş-soyat-ad değişikliği varsa bu istenir

6.Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

7.Arazi-toprak sahibi  silah ruhsatı için Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,

8.Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

9.Vadesi geçmiş para vergi borç durumunu gösterir belge.

Arazi Sahibi Silah Ruhsatı