Poligon Sahipleri Silah Ruhsatı

Poligon Sahipleri Silah Ruhsatı için gerekli belgeler:

Poligon sahipleri ilgili yönetmelik maddesi:

”Şirket veya ortaklık söz konusu ise şirket yönetiminden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek şartıyla atış poligonu sahiplerine ”  silah taşıma ruhsatı  verilir.

1-) Poligondan taşıma ruhsatı alınacağına dair dilekçe,

2-) Kimlik fotokopisi
3-) Tabanca taşıma ruhsatı için doktor raporu,

4-)  8 adet fotoğraf-Son 1 yıllık

6-) 1 Adet yarım kapaklı kırmızı renk dosya,

7-) Parmak izi evrağı,

8) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
a)-Sorumlu ortakların ve kimlerin silah taşıma ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,​
b)-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı aslı,
c)-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya noter tastikli sureti,
d)-İşyeri ruhsatı belediyeden onaylı,

Poligon Sahipleri Silah Ruhsatı