Devlet Memurları Silah Ruhsatı

Devlet Memurları Silah Taşıma Ruhsatı,

 1. Yasama organı üyeleri, Başbakan, Bakanlar, Cumhurbaşkanı,  ve ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,
 2. Valiler ile birlikte Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer kamu görevlileri,
 3. Cumhuriyet başsavcısı, Hakim,  cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,
 4. Türkiyede Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere
 • Orman Muhafaza Memurları, 6831
 • Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli, 3201,
 • MİT Mensupları, 2937,
 • Gümrük Muhafaza Memurları, 3944,
  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  2. Silah ruhsatı için dilekçe ve silah istek formu,
  3. Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet fotoğraf,
  4. Kamu Görev belgesi (Kamu da çalışan görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre uygun yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacak ve belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.),
  5. Yarım kapaklı karton dosya,

Devlet Memurları Silah Ruhsatı