Şehit Yakını Silah Ruhsatı

Şehit Yakını Silah Ruhsatı için Gerekli Belgeler:

Şehit yakınları sadece harçlardan muaftırlar sadece şehit yakını oldukları için taşıma ruhsatı verilmemektedir.

Sadece can güvenliğinden müracat edebilmektedirler.

Gerekli Evrakları:

  • 1-Silah ruhsatı için müracaat dilekçesi,
  • 2-Devir Alınacak silahın ruhsat fotokopisi,
  • 3-8 fotoğraf,
  • 4-Devlet hastanesinden silah taşıma ruhsatı için doktor raporu,
  • 5-Silah Dosya başkası tarafından takip edilecekse noterden vekaletname,
  • 6-Ruhsat alacak olanın kimlik fotopisi,
  • 7-Kişisel vergi borcu yoktur yazısı  1000 tl ye kadar kabul edilmektedir,

Şehit Yakını Silah Ruhsatı