Döviz Bürosu Silah Ruhsatı

Döviz Bürosu Silah Ruhsatı için Gerekli Olan Evraklar:

 

 • Silah ruhsatı için dilekçe yazılacak,
 • Devir alınacaksa, alınacak silahın ruhsat fotokopisi
 • Noterden imza sirküleri aslı,
 • İş yeri ruhsatı belediyeden onaylı,
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Silah taşıma ruhsatı için yönetim kurulu kararı,
 • Ticaret odasından yetki belgesi,
 • Diğer ortakların kimlik fotokopileri
 • Hem ortak hemde imzaya yetkili müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazeteleri,
 • 9 fotoğraf,
 • Devlet hastanesinden silah taşıma ruhsatı için doktor raporu,
 • Dosya başkası tarafından takip edilecekse noterden silah ruhsatı için vekaletname,
 • Ticaret odası faaliyet belgesi aslı,
 • Bağlı olunan vergi dairesinden vergi mükellefiyet belgesi,
 • Kimlik fotopisi,
 • Vergi dairesinden bir milyar üzeri borcu olmadığına dair, kişisel vergi borcu yoktur yazısı,
 • 2023 Yılı Silah Taşıma Ruhsat Harcı Ödeme Makbuzu, (Vergi Dairesinden)
 • Döviz Bürosu evrağı noterden tastikli,

 

 

Döviz Bürosu Silah Ruhsatı