Belediye Başkanı Silah Taşıma Ruhsatı

Belediye Başkanı Silah Taşıma Ruhsatı Alabilmektedirler.

Bunun için belediye başkanının seçimle göreve gelmiş olması gerekmektedir.

Gerekli Evraklar:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet fotoğraf,
c) Silah taşıma ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Devlet veya Üniversite hastanelerinden-Aslı gelicek),
d) Görev belgesi (Kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacak ve belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.),
e) Silah Ruhsatı için Müracaat Dilekçesi,
f) Yarım kapaklı karton dosya,

i) Devir alınacak silahın ruhsat fotokopisi

Belediye Başkanı Silah Taşıma Ruhsatı