Cirodan Silah Taşıma Ruhsatı

Cirodan Silah Taşıma Ruhsatı için gerekli belgeler:

 • 1-Silah ruhsatı için müracaat dilekçesi,
 • 2-Devir Alınacak silahın ruhsat fotokopisi,
 • 3-Vergi dairesinden onaylı kar zarar bilançosu Aslı gelicek,
 • 4-Şirket müdürü için noterden imza sirküleri aslı,
 • 5-2022 yılı için 2021 yılının şirket ciro miktarı 26.500.000 tl olması gerekmektedir.
 • 6-Vergi levhası fotokopisi,
 • 7-Silah taşıma ruhsatı için yönetim kurulu kararı,
 • 8-Ticaret odasından yetki belgesi,
 • 9-Diğer ortakların kimlik fotokopileri,
 • 10-Hem ortak hemde imzaya yetkili müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazeteleri,
 • 11-8 fotoğraf,
 • 12-Devlet hastanesinden silah taşıma ruhsatı için doktor raporu,
 • 13-Silah Dosya başkası tarafından takip edilecekse noterden vekaletname,
 • 14-Ticaret odası faaliyet belgesi aslı,
 • 15-Bağlı olunan vergi dairesinden vergi mükellefiyet belgesi,
 • 16-Ruhsat alacak olanın kimlik fotokopisi,
 • 17-Kişisel vergi borcu yoktur yazısı  1.000 tl ye kadar kabul edilmektedir,
 • 18-2022 Yılı Silah Taşıma Ruhsat Harcı Ödeme Makbuzu,

Arzu ederseniz Cirodan silah taşıma ruhsatı dosya takip ücreti: 25.500 tl + kdv dir. Siz uğraşmayın tüm dosyanızı biz takip edebiliriz sizinde işgücü kaybınız olmaz.

Zabata Silah Ruhsatı Danışmanlık Hizmeti

Ayrıntılı Bilgi ve Danışma İçin: 0 542 293 66 57 (Watsap-Viber-Telegram-Skype-Snapchat) Danışmanlık hizmeti ücrete tabidir.

Soru sormak ücrete tabidir.

2022 yılı taşıma ruhsatı ciro miktarı  26.500.000 tl dir.

Cirosu Silah Ruhsat Almaya Yeterli Şahıs ve Şirketler (Md.9/h)

( CİRO VE VERGİ MİKTARI HER YIL YENİDEN BELİRLENİR.)

Cirodan taşıma ruhsatında işyeri ruhsatı alma zorunluğu kaldırılmıştır

Cirodan Silah Taşıma Ruhsatı

 

Documents required for Turnover Gun Carrying License:
1-The petition to apply for a gun license,
2-License photocopy of the gun to be taken over,
3-The original profit and loss balance sheet approved by the tax office will come,
4-Original signature circular from notary public for company manager,
For the year 5-2022, the turnover for the year 2020 must be 26,500,000 TL.
6-A photocopy of the tax plate,
7-The decision of the board of directors for gun carrying license,
8-Authorization certificate from the chamber of commerce,
9-Identity photocopies of other partners,
10-Trade registry newspapers showing that they are both a partner and the authorized signatory manager,
11-8 photos,
12-A doctor’s report for the license to carry weapons from the state hospital,
13-If the Weapon File is to be followed by someone else, a power of attorney from the notary public,
14-Original chamber of commerce activity certificate,
15-Tax liability certificate from the affiliated tax office,
16-Photocopy of the identity card of the license holder,
17- A personal tax liability letter is accepted up to TL 1,000,
18-2022 Year Gun Carrying License Fee Payment Receipt,

If you wish, the license to carry weapons from the turnover, file follow-up fee: 25.500 TL + VAT. Do not bother, we can follow your entire file, you will not lose your workforce.

Zabata Gun License Consultancy Service

For Detailed Information and Consultation: 0 542 293 66 57 (Watsap-Viber-Telegram-Skype-Snapchat) Consultancy service is subject to a fee.

Asking questions is chargeable.

The turnover of the transport license for 2022 is 26.500.000 TL.

Obligation to obtain a workplace license in the carrying license from turnover has been removed.