Cirodan Silah Taşıma Ruhsatı

Cirodan Silah Taşıma Ruhsatı için gerekli belgeler:

 • 1-Silah ruhsatı için müracaat dilekçesi,
 • 2-Devir Alınacak silahın ruhsat fotokopisi,
 • 3-Vergi dairesinden onaylı kar zarar bilançosu Aslı gelicek,
 • 4-Şirket müdürü için noterden imza sirküleri aslı,
 • 5-2022 yılı için 2021 yılının şirket ciro miktarı 19.500.000 tl olması gerekmektedir.
 • 6-Vergi levhası fotokopisi,
 • 7-Silah taşıma ruhsatı için yönetim kurulu kararı,
 • 8-Ticaret odasından yetki belgesi,
 • 9-Diğer ortakların kimlik fotokopileri,
 • 10-Hem ortak hemde imzaya yetkili müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazeteleri,
 • 11-8 fotoğraf,
 • 12-Devlet hastanesinden silah taşıma ruhsatı için doktor raporu,
 • 13-Silah Dosya başkası tarafından takip edilecekse noterden vekaletname,
 • 14-Ticaret odası faaliyet belgesi aslı,
 • 15-Bağlı olunan vergi dairesinden vergi mükellefiyet belgesi,
 • 16-Ruhsat alacak olanın kimlik fotokopisi,
 • 17-Kişisel vergi borcu yoktur yazısı  1.000 tl ye kadar kabul edilmektedir,
 • 18-2021 Yılı Silah Taşıma Ruhsat Harcı Ödeme Makbuzu,

Arzu ederseniz Cirodan silah taşıma ruhsatı dosya takip ücreti: 19.500 tl + kdv dir. Siz uğraşmayın tüm dosyanızı biz takip edebiliriz sizinde işgücü kaybınız olmaz.

Zabata Silah Ruhsatı Danışmanlık Hizmeti

Ayrıntılı Bilgi ve Danışma İçin: 0 542 293 66 57 (Watsap-Viber-Telegram-Skype-Snapchat) Danışmanlık hizmeti ücrete tabidir.

Soru sormak ücrete tabidir.

2022 yılı taşıma ruhsatı ciro miktarı  19.500.000 tl dir.

Cirodan taşıma ruhsatında işyeri ruhsatı alma zorunluğu kaldırılmıştır

Cirodan Silah Taşıma Ruhsatı

 

Documents required for Turnover Gun Carrying License:
1-The petition to apply for a gun license,
2-License photocopy of the gun to be taken over,
3-The original profit and loss balance sheet approved by the tax office will come,
4-Original signature circular from notary public for company manager,
For the year 5-2022, the turnover for the year 2020 must be 19,500,000 TL.
6-A photocopy of the tax plate,
7-The decision of the board of directors for gun carrying license,
8-Authorization certificate from the chamber of commerce,
9-Identity photocopies of other partners,
10-Trade registry newspapers showing that they are both a partner and the authorized signatory manager,
11-8 photos,
12-A doctor’s report for the license to carry weapons from the state hospital,
13-If the Weapon File is to be followed by someone else, a power of attorney from the notary public,
14-Original chamber of commerce activity certificate,
15-Tax liability certificate from the affiliated tax office,
16-Photocopy of the identity card of the license holder,
17- A personal tax liability letter is accepted up to TL 1,000,
18-2022 Year Gun Carrying License Fee Payment Receipt,

If you wish, the license to carry weapons from the turnover, file follow-up fee: 19.500 TL + VAT. Do not bother, we can follow your entire file, you will not lose your workforce.

Zabata Gun License Consultancy Service

For Detailed Information and Consultation: 0 542 293 66 57 (Watsap-Viber-Telegram-Skype-Snapchat) Consultancy service is subject to a fee.

Asking questions is chargeable.

The turnover of the transport license for 2022 is 19.500.000 TL.

Obligation to obtain a workplace license in the carrying license from turnover has been removed.