Sigortalı İşçi Sayısı Taşıma Ruhsatı Alma

Sigortalı İşçi Sayısı Taşıma Ruhsatı Alma İçin Gerekli Evraklar:

Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve geriye dönük 18 000 işgünü sigorta primi ödemiş olan şirket sahiplerinden en fazla 2 ortak silah taşıma ruhsatı alabilir.

 • 1-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı,​
 • 2-Devir Alınacak silahın ruhsat fotokopisi,
 • 3-Silah ruhsatı için müracaat dilekçesi,
 • 4-Şirket müdürü için noterden imza sirküleri aslı,
 • 5-Kişisel vergi borcu yoktur yazısı  1000 tl ye kadar kabul edilmektedir,
 • 6-Vergi levhası fotokopisi,
 • 7-Silah taşıma ruhsatı için yönetim kurulu kararı,
 • 8-Ticaret odasından yetki belgesi,
 • 9-Diğer ortakların kimlik fotokopileri,
 • 10-Hem ortak hemde imzaya yetkili müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazeteleri,
 • 11-8 fotoğraf,
 • 12-Devlet hastanesinden silah taşıma ruhsatı için doktor raporu,
 • 13-Silah Taşıma Dosya başkası tarafından takip edilecekse noterden vekaletname,
 • 14-Ticaret odası faaliyet belgesi aslı,
 • 15-Bağlı olunan vergi dairesinden vergi mükellefiyet belgesi,
 • 16-Ruhsat alacak olanın kimlik fotokopisi,

Sigortalı İşçi Sayısı Taşıma Ruhsatı Alma