Silah Taşıma Ruhsatı

Silah Taşıma Ruhsatı nı 21 yaşını doldurmuş ve Silah ruhsat yönetmeliğinde belirtilen kişiler alabilir. Silah taşıma ruhsatı alabilmek için şartlar:

1-Tek bir sabıkası olup ve cezası 1 yılı aşmamış olacak.

2-21 Yaşını Doldurmuş Olacak,

3-Türk vatandaşı olacak

4-Yabancı Ülke vatandaşları sadece can güvenliğinden taşıma ruhsatına müracat edebilirler ve ülkeler arası karşılıklı mütekabiliyet esası aranır.

5-Cirosu 2023 yılı için 2022 yılında 26.500.000 tl olan ltd şirket ortakları

6-Cirosu 2023 yılı için 2022 yılında 26.500.000 tl olan A.Ş Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları

7-Kuyumcular,

8-Avukatlar,

9-Akaryakıt istasyon ortakları,

10-Noterler,

11-Döviz bürosu sahipleri,

11-Büyük sürü sahipleri,

12-Büyük arazi sahipleri,

13-Muhtarlar,

14-İl genel Meclis Üyeleri,

15-100 arı kovanı olanlar,

16-Belediye başkanları,

17-Milletvekilleri,

18-Bakanlar Kurulu Üyeleri,

19-Ödenen vergiye göre silah ruhsatı almak için 2020 yılı kurumlar vergisi 450.000 tl ve gelir vergisi 200.000 tl olan gerçek ve tüzel kişiler.

Türkiye de silah taşıma ruhsatı alabilmektedirler.

SİLAH RUHSAT TAKİBİ

Tüm meslek mensupları için silah ruhsatı dosya takip işlemleri yapılır. Siz işinizin başından ayrılmayın bir vekaletle biz dosyanızı takip edelim. Telefonla bilgi almak ücrete tabidir.

Ücretler: 

Silah taşıma ruhsatı dosya takibi: 29.500 tl + kdv

Silah bulundurma ruhsatı dosya takibi: 10.500 tl + kdv

Sadece telefonla danışmanlık hizmeti: 500 tl + kdv

Telefonla bilgi sorma: 50 tl + kdv= 59 tl

Silah Taşıma Ruhsatı

Silah Taşıma Ruhsatı vatandaş

 

Persons who are over the age of 21 and specified in the gun license regulation can obtain the Gun Carrying License. Conditions for obtaining a gun carrying license:

1-He has a single criminal record and his sentence will not exceed 1 year.

Will Be Over 2-21 Years Old,

3-Will be a Turkish citizen

4-Citizens of foreign countries can only apply for a transport license from the safety of life and the principle of mutual reciprocity between countries is sought.

5.Ltd company partners with a turnover of 26.500.000 TL in 2021 for 2022

6- Chairman and members of the board of directors, general manager and deputies of A.Ş whose turnover is 26.500.000 TL in 2021 for 2022

7-Jewelers,

8-Lawyers,

9-Fuel station partners,

10-Notaries,

11-Exchange office owners,

11-Large herd owners,

12-Large land owners,

13-Mukhtars,

14-Members of the Provincial General Assembly,

Those with 15-100 beehives,

16-Mayors,

17-Deputies,

18-Members of the Council of Ministers,

19- Real and legal persons with a corporate tax of 310,000 tl and income tax of 150,000 tl for 2020 in order to obtain a gun license according to the tax paid.

They can obtain a gun license in Turkey.