Müteahhit Silah Taşıma Ruhsatı

Müteahhit Silah Taşıma Ruhsatı için Gerekli Belgeler:

Aşağıdaki şartları taşıyan müteahhit ler silah taşıma ruhsatı alabilirler.

Silah taşıma ruhsatı alabilmek için : Tesis, inşaat, Yapı  ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere, ruhsat verilmektedir.

 

1-) Neyden dolayı taşıma ruhsatı alınacaksa bunu yazan bir ruhsat talep dilekçesi,

2-) Kimlik fotokopisi
3-) Tabanca taşıma ruhsatı için doktor raporu,

4-)  7 adet fotoğraf-Son 1 yıllık

6-) 1 Adet yarım kapaklı kırmızı renk dosya,

7-) Parmak izi evrağı,

8) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
a)-Sorumlu ortakların ve kimlerin silah taşıma ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,​
b)-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı aslı,
c)-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya noter tastikli sureti,
d)-İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi,

​​Müteahhit Silah Taşıma Ruhsatı