Sürü Sahiplerine Silah Ruhsatı

Sürü Sahiplerine Silah Ruhsatı için İstenen Belgeler.

1-Emniyet-Jandarma Müdürlüğüne hitaben Dilekçe
2- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ile müracaat edilecek,
3- Silah taşıma ruhsatı alınmasında  sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
4-6 Adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf.
5- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı
6-Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
7-Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü yazısı
8-Yarım Kapaklı Dosya
9- Yenileme işlemlerinde, taşıma ruhsatı süresi sona ermiş ise Silahın Tespit İşlemleri için, Şubeden nakil belgesi alınmak suretiyle silah Şubeye getirilecek süre bitmediyse normal beline koyup getirecek,
10-Silah taşıma ruhsat harcı makbuzu,
11- Parmak izi formu,
12- 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmeniz gerekmektedir.
Silah taşıma ruhsatı ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren aşağıdaki normlar uygulanacaktır.
1- Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet ( İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç);

2- Küçükbaş hayvan sayısı 750 adet (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç);

Sürü Sahiplerine Silah Ruhsatı