Noter Silah Ruhsatı

Noter Silah Ruhsatı için Gerekli Belgeler:

Aşağıdaki şartları taşıyan noterler silah taşıma ruhsatı alabilirler.

Silah taşıma ruhsatı alabilmek için : Noterlerin bizzat faal olmaları gerekmektedir.

 

1-) Neyden dolayı taşıma ruhsatı alınacaksa bunu belirtir bir ruhsat talep dilekçesi,

2-) Nufus cüzdanı fotokopisi,
3-) Tabanca taşıma ruhsatı için doktor raporu,

4-)  8 adet fotoğraf-Son 1 yıllık olacak,

6-) 1 Adet yarım kapaklı kırmızı renk dosya,

7-) Varsa Parmak izi evrağı,

8) Noterlik Belgesi,

 

Noter Silah Ruhsatı