Bankacılara Silah Ruhsatı

TÜRKİYE DE Kİ BANKALARIN GENEL MÜDÜRLERİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI, BÖLGE MÜDÜRLERİ VE 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNDA TANIMI YAPILMIŞ ŞUBELERİN MÜDÜRLERİ TAŞIMA RUHSATI ALABİLİRLER
 

Banka Müdürleri Silah Ruhsatı İstenen Belgeler,

1.      Jandarma veya Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (Dilekçede;MKE den mi silah alıcak yoksa ikinci bir şahıstanmı silah alıcak bunun belirtilmesi gerekmektedir.
2.      Kimlik fotokopisi,  Nüfus cüzdanının aslı ile müracaat edilecek,
3.      Devlet hastanesin den Silah ruhsatı alınmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
4.      6 Adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf.
5.      Banka Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış bankacılık görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.).
6.      Yarım Kapaklı Kırmızı Renk Dosya
7.      Yenileme işlemlerinde, silah eğer taşıma ruhsatı süresi sona ermiş ise Silah Tespit İşlemleri için, silah ruhsat Şubeden tabanca nakil belgesi alınmak suretiyle silah Şubeye getirilecek.
8.      Banka müdürlerinin müracaatı alındıktan sonra dosya hemen onaya yazılacağından müracaat esnasında silah taşıma harcı yatırmaları gerekmektedir.
9.      Daha önce parmak izi verip ellerinde parmak izi formu var ise fotokopisini ibraz edecekler, yok ise hangi belge için parmak izi verilmiş ise o belgeyi fotokopisi ile birlikte ibraz edecekler
10.  Silah Ruhsatı Müracaat esnasında evrakların aslı ibraz edilecek, fotokopi olarak ibraz edilmesi gereken evraklar ya noterden tasdikli olacak, ya da asılları ve fotokopileri birlikte müracaata gelinecek, tasdik işleminden sonra asılları iade edilecek.
11.  Ruhsat İşlemler tamamlanıp ruhsat almaya gelirken, 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmadığına dair vergi dairesi yazısı da getirmeniz gerekmektedir.
Bankacılara Silah Ruhsatı