Yıllık Vergi Miktarına Göre Silah Taşıma Ruhsatı

Yıllık Vergi Tutan  Şirket Sahipler Silah Taşıma Ruhsatı alabilmektedirler.

Bu madde 2017 yılında yayınlanan yönetmelik ile belirlenmiştir. Yıllık 420.000 tl kurumlar vergisi, veya 200.000 tl gelir vergisi ödeyen şirket sahipleri de silah taşıma ruhsatı alabilecektir.

Ödenen vergiye göre silah ruhsatı almak için 2021 yılı kurumlar vergisi 420.000 tl ve gelir vergisi 200.000 tl olan gerçek ve tüzel kişiler.

Vergi Miktarına Göre Silah Taşıma Ruhsatı İstenen Belgeler.

 • Silah ruhsatı için dilekçe
 • -Bağlı olunan vergi dairesinden vergi mükellefiyet belgesi,
 • -Alınacak silahın ruhsat fotokopisi,
 • -Vergi dairesinden onaylı kar zarar bilançosu,
 • -İmza yetkili kişinin Noterden imza sirküleri,
 • -Vergi levhası fotokopisi,
 • -Silah ruhsatı için alınacak yönetim kurulu kararı,
 • -İlgili Ticaret odasından yetki belgesi,
 • -Diğer şirket ortaklarının kimlik fotokopileri
 • -Hem ortak hemde imzaya yetkili müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazeteleri,
 • -9 fotoğraf,
 • -Devlet hastanesinden silah taşıma ruhsatı için doktor raporu,
 • -Eğer silah dosyası başkası tarafından takip edilecekse noterden vekaletname,
 • -Ticaret odası faaliyet belgesi aslı,
 • -Nufus Cüzdanı fotopisi
 • -Kişisel vergi borcu yoktur yazısı,
 • -2023 Yılı Silah Ruhsat Harcı Ödeme Makbuzu,
 • -2023 yılı silah ruhsatı vergi-gelir vergisi ödeme evrağı.

 

Yıllık Vergi Miktarına Göre Silah Taşıma Ruhsatı