Sarı Basın Kartı Silah Ruhsatı

Sarı Basın Kartı Sahipleri Silah Taşıma Ruhsatı Alabilmektedirler.

İlgili Yönetmelik Maddesi:

”Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına” Tabanca Taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları  tamamlayıp  ikamet  ettikleri ilçe  Emniyet  Müdürlüğü veya Jandarma Ruhsat Büro Amirliklerine müracaat etmeleri  halinde Kaymakamlık/Valilik Makamının  uygun görmesi durumunda  silah taşıma ruhsatı  verilir.

Gerekli Belgeler:

1-Kimlik Fotokopisi

2-Doktor Raporu,

3-Vergi borcu yoktur yazısı,

4-Dilekçe,

5-Basın, Yayın Ve  Enformasyon Genel Müdürlüğünün Resmi Yazısı,

6-Sarı Basın Kartı Fotokopisi,

 

sarı basın kartı sahipleri silah ruhsatı