silah ruhsatı
«

Cirodan silah taşıma ruhsatı dilekçe örneği

Cirodan silah taşıma ruhsatı dilekçe örneği

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MAKAMINA

                                                                  SARIYER

……………………..Şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak çalışmaktayım. Şirket 2022-2021 yılı ciromuz taşıma ruhsatı alabilmem için kafi gelmektedir.

…………. adına kayıtlı olan GLOCK marka 9 mm çaplı ………….seri nolu tabancayı, hibe alarak adıma şirket cirodan taşıma ruhsatı çıkarmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

Ad soyat

Adres:

Bakırköy-İstanbul

 

EĞER SİLAHI MKE DEN ALACAKSANIZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MAKAMINA

                                                                SARIYER

……………………..Şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak çalışmaktayım. Şirket 2023 yılı ciromuz taşıma ruhsatı alabilmem için kafi gelmektedir.

MKE kurumundan silah satın alarak  adıma şirket cirodan taşıma ruhsatı çıkarmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

Ad soyat

 

Ev Adresi,

 

Şirket Adresi:

 

Cirodan silah taşıma ruhsatı dilekçe örneği