«

Silah Hibe dilekçe örneği

 

Silah Hibe dilekçe örneği:

Adıma kayıtlı bulunan …………………..seri nolu………..markalı tabanca

………………tc nolu …………………… ye hibe etmek istiyorum.

Gereğini arz ederim

 

ad soyat

imza

 

 

adres

silah ruhsatı dilekçe