silah ruhsatı
«

Silah Ruhsatı Dilekçe İstanbul

Silah Ruhsatı Dilekçe İstanbul

Taşıma ve bulundurma ruhsatı için, yivli ve yivsiz tüfek ruhsatları için dilekçeler farklıdır.

Örnek Silah ruhsatı dilekçesi.

 

VALİLİK MAKAMINA VEYA KAYMAKAMLIK MAKAMINA

 

……………şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktayım. Şirketimizin 2021yılı cirosu taşıma ruhsatı almam için yetmektedir.

………………Adına kayıtlı bulunan ………………..seri nolu tabancayı hibe alarak adıma şirket cirodan dolayı taşıma ruhsatı çıkarmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

Ömer Bin Abdülaziz

 

 

Adres:

İstanbul

 

Örnek dilekçe cirodan taşıma için yazılmıştır, diğer dilekçe örnekleri için danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.