Silah ruhsatı kaç günde çıkar
«

Silah ruhsatı kaç günde çıkar

Silah ruhsatı kaç günde çıkar: Bu illere hatta illerin ilçelerine göre değişmektedir. Örneğin İstanbul bazı ilçelerinde 11 ayda dahi silah taşıma ruhsatı çıkmadığı olabilmektedir. İlçelerin yoğunluk ve kadro durumuna göre ruhsat çıkma süresi değişmektedir. Ortalama silah taşıma ruhsatı çıkma süresi: 1 ay ile 11 ay arası değişmektedir.

Silah bulundurma ruhsatı çıkma süresi ise: Ortalama 1/2 aydır.

 

In how many days the gun license is issued: It varies according to the provinces and even the districts of the provinces. For example, it may be that some districts of Istanbul do not have a license to carry guns even in 11 months. The license issuance period varies according to the density and staff status of the districts. Average gun carrying license issuance period: It varies between 1 month and 11 months.

The period for obtaining a gun license is: Average 1/2 month.

Silah ruhsatı kaç günde çıkar