«

Silah ruhsatı vergisi

Silah ruhsatı vergisi:

2020 yılı silah taşıma ve silah bulundurma ruhsatları harç bedelleri:

2020 YILI  SİLAH RUHSATI HARÇ BEDELLERİ

2020 Yılı Silah Ruhsatı, Yeni Harç Bedelleri:

a) 2020 Yılı Silah Taşıma Ruhsatları : 7.606,00 TL.
b) 2020 Yılı Silah Bulundurma Ruhsatları : 2.434.00 TL.
c) 2020 Yılı  Yivli Av Tüfeği Ruhsatları : 7.606.00 TL.
d) 2020 Yılı Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatları : 60.00 TL.
olarak yenilenmiştir.

Anahtar Kelimeler: