«

Şirket silah taşıma ruhsatı için gerekli evraklar

Şirket silah taşıma ruhsatı için gerekli evraklar.

Yıllık Vergi Tutan  Şirket Sahipler Silah Taşıma Ruhsatı alabilmektedirler.

Bu madde 2017 yılında yayınlanan yönetmelik ile belirlenmiştir. Yıllık 310.000 tl kurumlar vergisi, veya 150.000 tl gelir vergisi ödeyen şirket sahipleri de silah taşıma ruhsatı alabilecektir.

Ödenen vergiye göre silah ruhsatı almak için 2020 yılı kurumlar vergisi 310.000 tl ve gelir vergisi 150.000 tl olan gerçek ve tüzel kişiler.

Vergi Miktarına Göre Silah Taşıma Ruhsatı İstenen Belgeler.

 

 • Vergi dairesinden onaylı kar zarar bilançosu,
 • -İmza yetkili kişinin Noterden imza sirküleri,
 • -Vergi levhası fotokopisi,
 • -Silah ruhsatı için alınacak yönetim kurulu kararı,
 • -İlgili Ticaret odasından yetki belgesi,
 • -Diğer şirket ortaklarının kimlik fotokopileri
 • Silah ruhsatı için dilekçe
 • -Bağlı olunan vergi dairesinden vergi mükellefiyet belgesi,
 • -Alınacak silahın ruhsat fotokopisi,
 • -Hem ortak hemde imzaya yetkili müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazeteleri,
 • -9 fotoğraf,
 • -Devlet hastanesinden silah taşıma ruhsatı için doktor raporu,
 • -Eğer silah dosyası başkası tarafından takip edilecekse noterden vekaletname,
 • -Ticaret odası faaliyet belgesi aslı,
 • -Nufus Cüzdanı fotopisi
 • -Kişisel vergi borcu yoktur yazısı,
 • -2018 Yılı Silah Ruhsat Harcı Ödeme Makbuzu,
 • -2017 yılı silah ruhsatı vergi-gelir vergisi ödeme evrağı.