«

Silah ruhsatı yaş sınırı 2022

Silah ruhsatı yaş sınırı 2022,

Yivsiz av tüfeği için yaş sınırı: 18

Yivli av tüfeği yaş sınırı: 21

Tabanca ruhsatı için yaş sınırı: 21 dir.

Ayrıntılı bilgi Zabata Danışmanlıkta.

Gun license age limit 2023,

Age limit for shotgun: 18

Grooved shotgun age limit: 21

Age limit for pistol license: 21.

Detailed information is in Zabata Consultancy.

Silah ruhsatı yaş sınırı 2018