«

Tabanca ruhsatı alma yaşı

Tabanca ruhsatı alma yaşı: 21 dir. Silah ruhsatı alma yaşı 21 dir.

Yivsiz Av tüfeği alma yaşı 18 dir.

Yivli av tüfeği alma yaşı: 21

Pistol license obtaining age: 21. The age of obtaining a gun license is 21.

The age of getting the Shotgun is 18.

The age of getting rifled shotgun: 21

Tabanca ruhsatı alma yaşı